Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Metropolia

  

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Grupa BST prowadzi badanie ankietowe wśród przedsiębiorców sektora prywatnego mających siedzibę na terenie gmin Metropolii Krakowskiej. Badanie jest jednym z zadań projektu partnerskiego pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business), którego głównym celem jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych i polskich.

 

Badanie jest anonimowe, a uzyskane od Państwa dane zostaną wykorzystane w celu opracowania raportu zbiorczego.

 

Badanie prowadzone jest w ramach projektu KMA4Business dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.