0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej w obliczu transformacji energetycznej

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego realizuje badanie mające na celu diagnozę aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej, wyzwań i potrzeb mieszkańców oraz funkcjonowania instytucji polityki społecznej w Wielkopolsce Wschodniej.

 

Projekt na zlecenie urzędu realizuje konsorcjum firm: Grupa BST sp. z o.o. oraz Kreatus sp. z o.o. Niniejsza ankieta jest przeznaczona dla mieszkańców regionu, a jej wypełnienie powinno zająć około 20 minut. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą do opracowania raportu końcowego z badania i opracowania zestawu rekomendacji związanych z transformacją w regionie Wielkopolski Wschodniej.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!