Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś - mieszkańcy


          

 

 
Szanowni Mieszkańcy!
 
Witamy na stronie internetowej, która w łatwy i intuicyjny sposób pomoże Wam przekazać informacje związane z inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła wykorzystywanych w Waszych budynkach i lokalach. Inwentaryzacja jest realizowana w związku z koniecznością działań na rzecz poprawy jakości powietrza jakie prowadzone są na obszarze całego województwa mazowieckiego. Jej celem jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie (zatem nie obejmuje ogrzewania sieciowego/ciepłowniczego). Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut. Przekazanie informacji nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, natomiast pomoże Gminie prowadzić skuteczniejsze działania w kierunku poprawy jakości. 
 Zadanie jest sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”
* p1 Dane adresowe:
* p2 Typ budynku:
* p2c Dane o budynku/lokalu:
* p2d Ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje:
  tak nie trudno powiedzieć
Czy budynek jest ocieplony, czy została przeprowadzona termomodernizacja?
Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?
Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie zmiany sposobu ogrzewania?
* p3 Dane o źródle/źródłach ciepła – w każdym budynku lub lokalu:
* p3f

Roczne zużycie paliw dla kotła/pieca:

Jeśli brak informacji - wpisz 0


Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
Proszę skomentować, jeśli wybierasz odpowiedź.
* p4b
Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie zmiany sposobu ogrzewania?

Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* p5
Uwagi respondenta

* p6 Źródło pozyskanych danych:
p8 Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych dostępna na stronie internetowej: https://grupabst.pl/rodo/