BADANIE OPINII RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ Z ALKOHOLOWYM ZESPOŁEM PŁODOWYM (FAS)


Diagnoza kluczowych potrzeb edukacyjnych uczniów ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz z alkoholowym zespołem płodowym (FAS). Ocena ich potencjału edukacyjnego w województwie śląskim w zakresie ich specyficznych zdolności i ograniczeń

 
Szanowni Państwo,
 
Grupa BST na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego realizuje projekt badawczy, którego celami są:
 
- diagnoza potrzeb edukacyjnych i potencjału uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz z alkoholowym zespołem płodowym (FAS),
 
- ocena możliwości szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) w województwie śląskim w zakresie efektywnej nauki (w tym nauki zdalnej) dla tych uczniów we współpracy z ich rodzicami.
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu i podzielenia się swoimi opiniami. 
 
Wyniki badania posłużą wypracowaniu rekomendacji w zakresie wykorzystania Funduszy Europejskich, a w szczególności Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w kontekście możliwości wsparcia szkół i rodziców w nauczaniu i procesie wychowawczym uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z FAS (m.in. w zakresie doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt potrzebny do rozpoznawania potrzeb i prowadzenia terapii uczniów). 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu: biuro@grupabst.pl tel. 32 722 84 54