MIASTO SOCHACZEW


   

Szanowni Państwo, 

 

 

Grupa BST sp. z o.o. na zlecenie Gminy Miasto Sochaczew opracowuje dokument pn. Strategia Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2030. Badanie jest w pełni anonimowe. Jego będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości skojarzenia odpowiedzi z konkretnym respondentem. Wyniki badania posłużą do opracowania raportu zbiorczego – diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Miasto Sochaczew.
 
 
Dziękujemy za poświęcony czas.
Grupa BST