Badanie dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” na obszarze transgranicznym


Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pomoże zebrać informacje odnośnie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu, a także umożliwi poznanie opinii mieszkańców na temat gotowości do podejmowania tych działań  na terenie własnych posesji i miejsc publicznych w gminie. Ankieta jest w pełni anonimowa i będzie wykorzystana wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z realizacją projektu.

 

Badanie ankietowe prowadzone jest w ramach projektu: „WIKT – wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym” dofinansowanego z Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.